Skip to content

Dayories: Buscalan, Kalinga

November 27, 2015

dayo ulo

Sa taas ng bundok sa Buscalan, Kalinga. Photo by Paulo Montano.